Organizator:

Patronat medialny:

Patronat honorowy:

Redakcja miesięcznika Zieleń Miejska i firma MGGP Aero zapraszają na webinarium

Mapa Koron Drzew
w zarządzaniu zielenią wysoką w mieście

czwartek, 29 października 2020 r., godz. 10.00-12.00

Przykład wdrożenia w m. st. Warszawie

Z UWAGI NA LIMIT MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW WEBINARIUM
REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

BEZPŁATNE WEBINARIUM

2 godziny wiedzy → Możliwość zadania pytań na czacie → Webinarium dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office) → Brak kosztów przejazdu →Wygoda i bezpieczeństwo

Mapa Koron Drzew to rozwiązanie dostarczające informację przestrzenną o liczbie i położeniu drzew, ich przynależności taksonomicznej oraz rzeczywistej kondycji zdrowotnej.

Do kogo kierujemy webinarium?

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z zarządzaniem i realizacją zadań obejmujących utrzymanie zieleni wysokiej w mieście. Webinarium dedykowane jest także osobom odpowiedzialnym za budowanie strategii miejskich w zakresie ochrony środowiska, klimatu i kształtowania jakości życia w mieście. Zachęcamy do udziału również wszystkich, którzy chcą poznać nowe metody inwentaryzacji zieleni wykorzystujące technologie teledetekcyjne.

Tematyka poruszana na webinarium na pewno Cię zainteresuje, jeśli jesteś:

 • pracownikiem zarządu zieleni,
 • pracownikiem biura ochrony środowiska,
 • pracownikiem zarządu dróg miejskich,
 • urzędnikiem miejskim,
 • samorządowcem,
 • architektem krajobrazu,
 • dendrologiem,
 • ogrodnikiem miejskim,
 • działaczem w organizacji pozarządowej.

Teledetekcja to metoda badawcza polegająca na zdalnym pozyskiwaniu informacji o obiekcie przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów.

O czym będziemy mówić?

Podczas webinarium przedstawimy Mapę Koron Drzew (MKD), która jest pionierskim rozwiązaniem wspierającym proces zarządzania drzewami w mieście. Nasi eksperci opowiedzą jakiego rodzaju informację i wiedzę dostarcza MKD. Zaprezentujemy w jaki sposób, z pomocą nowoczesnej technologii teledetekcji lotniczej, uzyskać wiarygodną, aktualną i spójną dla całego miasta informację o drzewach.


Na przykładzie wdrożonego już projektu w m. st. Warszawa, przedstawimy cechy MKD i sposób jej opracowania.


Zaprezentujemy jak oferowane przez nas rozwiązanie wpisuje się w strategię zarządzania zielenią w mieście, a opowie o tym wyjątkowy gość - pani Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni w Urzędzie m. st. Warszawy.

Program wydarzenia

11.10 – 11.15

9.00 – 10.00

10.00 – 10.10

Część I – prezentacje merytoryczne

10.10 - 10.25

10.25 – 10.50

10.50 – 11.10

Część II – rozmowa z zaproszonym gościem i odpowiedzi na pytania uczestników


11.15 – 11.45


11.45 – 12.00


Co to jest i jakiej wiedzy dostarcza Mapa Koron Drzew?

Dominik Kopeć

Logowanie i rejestracja uczestników


Powitanie gości

Łukasz Sławik

Jakie informacje zawiera Mapa Koron Drzew?

Justyna Wylazłowska, Anna Halladin-Dąbrowska

Jak powstaje Mapa Koron Drzew?

Dominik Kopeć

Przerwa techniczna

Odpowiedzi na pytania uczestników

Rozmowa z p. Justyną Glusman na temat strategii zarządzania zielenią wysoką w mieście

Prezentowane rozwiązanie opracowano na podstawie wyników projektu badawczo-rozwojowego

pt.: "Przełomowe technologie w badaniach teledetekcyjnych środowiska zurbanizowanego" zrealizowanego przez MGGP Aero Sp. z o.o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Do kogo kierujemy webinarium?

 • Pracownicy Zarządów Zieleni Miejskiej
 • Pracownicy Zarządów Dróg i Zieleni
 • Inwestorzy i wykonawcy inwestycji drogowych
 • Architekci krajobrazu, projektanci
 • Pracownicy samorządowi

Prelegenci

Łukasz Sławik

Od 11 lat obejmuje stanowisko Dyrektora Działu Teledetekcji Środowiska w firmie MGGP Aero. Stworzył i wprowadził w firmie strategię świadczenia usług opartych na kompetencjach i zdolnościach technologicznych z dziedziny teledetekcyjnych badań w środowisku miejskim, leśnym i terenów otwartych. Posiada doświadczenie w tworzeniu długoterminowych relacji z rynkiem, partnerami biznesowymi i środowiskiem naukowym. W ramach realizacji Mapy Koron Drzew odpowiedzialny za relacje z klientem oraz rozwój produktu na poziomie strategicznym.

Lider prac B+R w Dziale Teledetekcji Środowiska firmy MGGP Aero. Ekspert w dziedzinie wykorzystania teledetekcji w badaniach środowiskowych. Zatrudniony także na Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Łączy pracę naukową i współpracę z biznesem. Zajmuje się komercyjnym wdrażaniem wyników badań naukowych. Obszar jego naukowych zainteresowań koncentruje się na badaniach roślinności przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi geoinformatycznych i teledetekcji. W ramach realizacji Mapy Koron Drzew odpowiedzialny za koordynowanie prac zespołu badawczego oraz kontrolę poprawności merytorycznej produktu.

dr hab. Dominik Kopeć

dr Justyna Wylazłowska

Specjalistka ds. analiz środowiskowych w Dziale Teledetekcji firmy MGGP Aero. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem koncepcji pozyskiwania i przetwarzania danych przyrodniczych (botanicznych, dendrologicznych, sozologicznych) na potrzeby analiz teledetekcyjnych oraz ekspercką oceną poprawności wyników i kontrolą jakości produktów analiz teledetekcyjnych. Wieloletni pracownik Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Autor i współautor wielu inwentaryzacji, ekspertyz przyrodniczych i raportów oceny oddziaływania na środowisko. W ramach realizacji Mapy Koron Drzew odpowiedzialna za koordynowanie prac zespołu botaników, pozyskanie danych referencyjnych oraz za kontrolę poprawności merytorycznej mapy taksonów drzew.

Specjalistka ds. analiz środowiskowych w Dziale Teledetekcji firmy MGGP Aero. Zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem metodyki pozyskiwania i przetwarzania różnorodnych danych środowiskowych na potrzeby analiz teledetekcyjnych, a także ekspercką oceną jakości uzyskanych produktów. Jest autorką i współautorką licznych opracowań o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Ponadto, jest wykonawcą ponad 130 opracowań, głównie o charakterze komercyjnym (inwentaryzacji, ekspertyz przyrodniczych oraz badań monitoringowych). W ramach realizacji Mapy Koron Drzew odpowiedzialna za kontrolę jakości pozyskanych danych referencyjnych oraz poprawności merytorycznej analizy modelowania kondycji zdrowotnej drzew

dr Anna Halladin-Dąbrowska

Dyrektorka Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni w Urzędzie m. st. Warszawy. Koordynuje pracę Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK), a także Biura Ochrony Środowiska (OŚ). Zarządza realizacją zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej. Działaczka społeczna i aktywistka miejska. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i prasowych. Jej felietony o tematyce związanej z miastem publikowane były w “Gazecie Wyborczej”. Wykładowczyni SGH.

dr Justyna Glusman

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się webinarium

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Webinarium - krok po kroku

Kontakt w sprawie webinarium

Maria Niedzielko


MGGP AERO

tel. +48 539 670 667

e-mail: mniedzielko@mggpaero.com

Zadzwoń

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM